Er is geen bewijs nodig dat er behoefte is aan onderwijs en training. Onderzoek toont aan dat verschillende trainingsmethodes (bijvoorbeeld de traditionele klassikale lessen, online training en praktijkleren) allemaal in respectievelijke mate effectief zijn op het gebied van kennis onthouden. Hoe dichter we tegen het praktijkleren aan gaan zitten, des te effectiever is de kennisoverdracht. Onderstaande afbeelding toont de verschillende niveau’s van kennisbehoud, genaamd de Cone of Learning.

Vooral als het gaat om het onderhouden van grote onderdelen en kostbare apparatuur, is het trainen van vaardigheden van groot belang.

Expert-Trainee training

Het expert-trainee trainingsprincipe is gebaseerd op de ervaring van de expert. In de vorm van praktijkleren wordt de kennis van de expert overgedragen aan de trainee. Volgens de Cone of Learning kan de mate van kennisbehoud oplopen tot 90%. Dit maakt praktijkleren extreem efficiënt.

Maar deze trainingsmethode heeft ook een nadeel. Het is de meest kostbare manier van trainen, omdat er 1-op-1 kennis overgedragen wordt door de expert en de trainee. Dit is de reden dat deze trainingsmethode het meeste gebruikt wordt in omgevingen waar praktische vaardigheden een vereiste zijn. Om kosten te reduceren komt het vaak voor dat een expert zijn kennis aan meerdere trainees tegelijkertijd uitlegt.

Beperkingen bij praktijkleren

Het menselijke aspect van de expert-trainee training is één van de vele beperkingen waar deze vorm van kennisoverdracht mee kampt. Ook persoonlijke veiligheid, beschikbaarheid van trainingsmaterialen, planning en terugkerende kosten zijn beperkingen die voorkomen bij praktijkleren.

Persoonlijke Veiligheid

Trainingsmaterialen en -onderdelen kunnen groot en/of zwaar zijn. Daarnaast zijn ze beperkt beschikbaar en kunnen ze gevaarlijk zijn waaronder giftig, elektrisch geladen, heet, extreem koud of onder druk staan. Persoonlijke veiligheid is dan ook een issue waarbij training in een veilige omgeving noodzakelijk is.

Aanwezigheid van trainingsmaterialen  

Niet alleen veiligheid, maar ook de aanwezigheid van materialen kan een uitdaging zijn bij praktijkleren. Onderdelen kunnen op grote afstand zijn of door een doorlopende productie 24/7 in gebruik zijn.

Planning

Voor een praktijktraining is de aanwezigheid van de juiste onderdelen en een expert een vereiste. Dit maakt een goede planning noodzakelijk, maar leidt tot een beperkt aantal trainingen. Onderzoek toont aan dat de effectiviteit van kennisoverdracht vele malen groter is bij herhaling in vergelijking met een enkelvoudige training.

Terugkerende kosten

Training wordt vaak gezien als een kostenpost voor de organisatie, terwijl het eigenlijk gaat om een lange termijn investering. Trainingskosten kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën. Ten eerste heb je de kosten voor persoonlijke onbeschikbaarheid. De trainee is niet beschikbaar voor werkzaamheden en dit kost de organisatie geld. Ten tweede heeft de organisatie kosten door het gebruik van trainingsmaterialen. Ten derde, kunnen er kosten gemaakt worden bij het maken van fouten. In een effectieve training moet het toegestaan zijn om fouten te maken. Fouten kunnen leiden tot schade aan materialen en maken reparaties en onderhoud noodzakelijk.

Hoe kunnen deze beperkingen overbrugd worden?

Ondanks de beperkingen van leren in echte praktijkomgevingen, vaardigheidstrainingen en herhalingstrainingen zijn deze vormen het meest belangrijk voor effectieve kennisoverdracht. Hoe kunnen we deze beperkingen en issues overbruggen? Het antwoord is virtuele simulaties!

De wereld van simulatie en games is booming en de balans tussen prijs en kwaliteit wordt beter bij iedere technologische innovatie. De leerefficientie van een virtuele simulatie is gelijk aan een vaardigheidstraining in praktijk. Dit betekent niet dat een simulatie het praktijkleren kan vervangen, maar het biedt wel een veilige, realistische en pakkende trainingsomgeving voor pre-practice training. Een virtuele simulatie maakt veiligheid, processen en procedures begrijpelijk en zorgt ervoor dat het instapniveau bij praktijkleren verbeterd wordt. De minimale praktijklessen worden op deze manier beter benut en de kennisoverdracht wordt naar kwalitatief hoger level getild. Tevens kan er meer geleerd worden in minder tijd en kunnen elementen die in praktijk lastig te leren zijn eenvoudig geïntegreerd worden in een echte omgeving, waaronder levensbedreigende situaties, gevaar, tijdsdruk en de gevolgen van het maken van fouten.

Een virtuele simulatie bestaat uit 3 belangrijke kenniselementen:

  1. Virtuele representatie (3D-model) van de echte trainingomgeving
  2. De interactie met het 3D model
  3. Het leerproces en de trainingsscenario’s
13okt 2016

Op 21 en 22 december wordt in Ittervoort de tweedaagse cursus Virtual Studio georganiseerd. Tijdens deze cursus leert u hoe de belangrijkste functionaliteiten van Virtual Studio werken: Werken met het dashboard Een profiel aanmaken Structuur aanleggen in Virtual Studio Een gesimuleerde training te ontwikkelen Een test te ontwikkelen Een training of test aanpassen Een training […]

13okt 2016

Op 5 oktober 2016 is Virtual Studio officieel gelanceerd! Tijdens het blueteaWORLD, Dutch Simulated Training Event is dit online portaal voor het eerst aan het grote publiek getoond. Wat maakt Virtual Studio uniek?  Met de Virtual Studio toolbox kunt u: gemakkelijk instructies of procedures simuleren lessen creëren ten behoeve van effectieve kennisoverdracht de technologie duidelijk […]

04apr 2017

Er is geen bewijs nodig dat er behoefte is aan onderwijs en training. Onderzoek toont aan dat verschillende trainingsmethodes (bijvoorbeeld de traditionele klassikale lessen, online training en praktijkleren) allemaal in respectievelijke mate effectief zijn op het gebied van kennis onthouden. Hoe dichter we tegen het praktijkleren aan gaan zitten, des te effectiever is de kennisoverdracht. […]